FIOSRAIGH NA SONRAÍ

Féach ar an mbailiúchán trí leas a bhaint as ár léarscáil idirghníomhach. Féach ar an gcaoi ar tháinig fás agus forbairt ar an mbailiúchán ó dheireadh an seachtú haois déag go dtí lár an fichiú haois. Cé a bhí ag scríobh chuig cé, agus cad iad na sráidbhailte, na bailte agus na cathracha ar eascair litreacha astu agus ar seoladh litreacha chucu ar dhá thaobh an Atlantaigh?

Suíomh na Litreacha

Is ionann gach ciorcal ar an léarscáil agus suíomh ar seoladh litir uaidh nó ar tháinig litir chuige.

Ach a roghnóidh tú ciorcal beidh deis agat an bailiúchán a chuardach chun na taifid uile a aimsiú don suíomh sin.

Amlíne

Léirítear sa chairt seo thíos dáileadh na litreacha sa bhailiúchán le himeacht ama. Ach a roghnóidh tú bliain faoi leith taispeánfar liosta na litreacha sin.

Áiteanna i gcoiteann - Daoine a scríobh Litreacha

Léirítear ar an léarscáil seo thíos suíomhanna ar seoladh litreacha uathu. Tarraing an luchóg os cionn an chiorcail go bhfeice tú na háiteanna ar seoladh na litreacha chucu.

Ach a roghnóidh tú ciorcal beidh deis agat an bailiúchán a chuardach chun na taifid uile a aimsiú don suíomh sin.

Áiteanna i gcoiteann - Daoine a fuair Litreacha

Léirítear ar an léarscáil seo thíos suíomhanna ar seoladh litreacha chucu. Tarraing an luchóg os cionn an chiorcail go bhfeice tú na háiteanna a raibh na daoine a fuair na litreacha.

Ach a roghnóidh tú ciorcal beidh deis agat an bailiúchán a chuardach chun na taifid uile a aimsiú don suíomh sin.